Rekrutacja

Trwa rekrutacja  na semestr zimowy roku szkolnego 2019/2020. 

operacja rekrutacja

Rozpocznij naukę we wrześniu 2019, na pierwszym semestrze, bądź kontynuuj ją u nas bez opłat i czesnego!

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” od września 2019 r jest szkołą 4-letnią dla absolwentów szkół podstawowych
i gimnazjów oraz 3-letnią dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
  • 2 zdjęcia,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub
  • do pobrania PODANIE O PRZYJĘCIE DO LICEUM 2018

 

Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych i są całkowicie BEZPŁATNE!