Rekrutacja

Trwa rekrutacja  na semestr zimowy roku szkolnego 2019/2020. 

operacja rekrutacja

Rozpocznij naukę we wrześniu 2019, na pierwszym semestrze, bądź kontynuuj ją u nas bez opłat i czesnego!

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” od września 2019 r jest szkołą 4-letnią dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej
oraz 3-letnią dla absolwentów gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych.
Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
  • 1 zdjęcie,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub
  • do pobrania LO PODANIE _ NDM 2019 2020 V

 

Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych i są całkowicie BEZPŁATNE!