TECHNIK ADMINISTRACJI EGZAMIN Z KWALIFIKACJI

19 CZERWCA 2018 – GODZ.10.00 – CZĘŚĆ PISEMNA 

26 CZERWCA 2018 – GODZ. 9.00 – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Każdy zdający powinien zgłosić się na egzamin 30 min.przed egzaminem.

Proszę nie zapomnieć o dowodzie osobistym i długopisie z czarnym tuszem.