Technik administracji sem.3

W strefie słuchacza: terminy egzaminów z prac biurowych – podstaw finansów publicznych oraz temat pracy kontrolnej z prac biurowych.