Świadectwa dojrzałości sesja poprawkowa

Świadectwa dojrzałości z sesji poprawkowej sierpień 2017 r do odebrania w sekretariacie szkoły.