NOWE LEGITYMACJE

Informujemy, że obecne legitymacje szkolne tracą ważność z dniem 30.09.2016r. i należy je wymienić na nowe wzory.

nowe legitymacje